Thời gian làm việc

Lịch làm việc tại Thùng Gỗ Trường Sơn
Ngày làm việc Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
Thứ 2 07h30 21h00
Thứ 3 07h30 21h00
Thứ 4 07h30 21h00
Thứ 5 07h30 21h00
Thứ 6 07h30 21h00
Thứ 7 07h30 21h00
Chủ Nhật 07h30 21h00

 

Sản phẩm đã xem